Üdvözli Önt a Kínai képmedicina magyarországi Közhasznú Egyesülete:

Az elmúlt fél évben három közgyűlést tartottunk, melyeken egyhangúan megszavaztuk:

 • hogy az egyesületünk kérje a közhasznúsági engedélyt
 • rövid-, közép- és hosszútávú céljainkat
 • hogy több új képzési programot alakítunk ki úgy a Kínai Képmedicina közérzetjavító módszereinek, mint a Csung Jüan Csikung területén, melyek Xu Mingtang Nagymester támogatását is élvezik
 • hogy az oktatási és az egészségügyi szakdolgozói továbbképzésben képzéseket akkreditáljunk
 • Xu Mingtang Nagymester 2024. évi magyarországi meghívását (Választ még nem kaptunk.)
 • a tisztújítást az elkövetkezendő 5 évre:
  Fuchs Krisztina újra elnök, Czeglédi István és Gara Katalin újra elnökségi tagokaz
 • Alapszabály-módosítást
 • egyesületünk vízióját és küldetését

2023/3. Közgyűlési Meghívó -Ülés tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezése 2023. szeptember 18-25.

Tisztelt Tagok!
Tekintettel arra, hogy a Kínai Képmedicina Magyarországi Egyesületének Alapszabálya lehetőséget
biztosít a Közgyűlés ülés tartása nélkül történő döntéshozatalára, az Elnök felkéri az Közgyűlés
szavazásra jogosult tagjait, hogy vegyenek részt az ülés tartása nélküli döntéshozatalban.
A szavazásra irányuló felkérés kiküldésének dátuma: 2023. szeptember 15. napja.
A döntéshozatal ideje: 2023. szeptember hó 18. napján 0:00 órától 2023. év szeptember hó 25.
napján 24:00 óráig tart.
Napirendi pontok.

 1. A Budapest Környéki Törvényszék 48.Pk.60.235/2017/19. számú végzésére tekintettel
  az Egyesület új Alapszabályának elfogadása

A döntéshozatal és a szavazás szabályai
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozat tervezetét írásban, e-mailes formában küldi meg
az Elnökség a szavazásra jogosult tagok részére, a megküldött tervezetet az elküldés napját követő 3. napon
kézbesítettnek kell tekinteni. A tagok a tervezet kézbesítésétől számított 8 napon belül kötelesek
szavazatukat megküldeni az Elnökség részére a cimhungary2018@gmail.com e-mail címre.
A megküldött napirendi pontokban szereplő határozati javaslatok vonatkozásában a tagok 2023.
szeptember hó 18. napján 0:00 órától 2023. év szeptember hó 25. napján 24:00 óráig adhatják le a
szavazatukat. A szavazást az Elnök lezárhatja hamarabb is, ha valamennyi szavazásra jogosult tag az
eredetileg jelzett határidő előtt megküldi a szavazatát.
A határozathozatal írásban történik, melynek során a tagok az e célra szolgáló szavazó lapon küldhetik
el a szavazatukat az Egyesület honlapján feltüntetett értesítési címre küldött ajánlott postai
küldeménnyel vagy az Egyesület honlapján feltüntetett elektronikus elérhetőségre (e-mail-cím)
megküldött elektronikus levéllel.
A szavazó lap tartalmazza a javaslatok tervezett szövegét és sorszámát. Kérem, hogy a tagok minden
javaslat kapcsán külön-külön jelöljék meg mi az álláspontjuk az adott javaslat támogatásáról: igen, nem,
tartózkodás

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés
részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés
tartása esetén.
Eredményes akkor lesz a szavazás, ha az adott javaslatra beérkező támogató vagy ellenző szavazatok
száma eléri a beérkezett érvényes szavazat felét (ha az adott kérdésben valaki nem ad le szavazatot,
akkor nem kell figyelembe venni). Az adott kérdés vonatkozásában tartani kell az alapszabály egyszerű
vagy minősített döntésre vonatkozó rendelkezéseit

A határozathozatal érvényességét és eredményét az Elnök állapítja meg a szavazásra megszabott
határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül.
A Közgyűlés döntését az Elnök jegyzőkönyvbe fogalja.
A szavazás eredményéről a szavazásra jogosult tagok a szavazás eredményének megállapítását követő 3 napon belül
értesülnek. A határozatokat a határozathozatalról készülő jegyzőkönyv tartalmazza. Az elnök a
határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet elektronikus levél útján küldi meg az egyesület szavazásra jogosult tagjainak.
Verőce, 2023. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Fuchs Krisztina Éva

Kínai Képmedicina Magyarországi Egyesülete
Elnöke

2023/2. Közgyűlési Meghívó – Ülés tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezése 2023.05.29.-06.05. között

Tisztelt Tagok!

Tekintettel arra, hogy a Kínai Képmedicina Magyarországi Egyesületének Alapszabálya lehetőséget biztosít a Közgyűlés ülés tartása nélkül történő döntéshozatalára, az Elnök felkéri az Közgyűlés szavazásra jogosult tagjait, hogy vegyenek részt az ülés tartása nélküli döntéshozatalban.

A szavazásra irányuló felkérés kiküldésének dátuma: 2023. május 26. napja.

A döntéshozatal ideje: 2023. május hó 29. napján 0:00 órától 2023. év június hó 5. napján 24:00 óráig tart.

Napirendi pontok.

 1. Az Egyesület új Alapszabályának elfogadása és az egyesület közhasznú nyilvántartásba vételének kezdeményezése
 2. Xu Mingtang Nagymester 2024. évi magyarországi meghívása.

A Közgyűlés ülés tartása nélkül történő határozathozatalának érdekében, az Elnök jelen levelének csatolmányaként megküldi az Egyesület új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezetét.

Az Elnök az alapszabályban rögzített szabályok szerint, a döntéshozatal kezdeményezése érdekében elektronikus úton, a tagok tagnyilvántartásban rögzített e-mail címére, jelen levelében megküldi a szavazásra bocsátandó határozati javaslatokat.

A szavazás eredményéről a tagok a szavazás eredményének megállapítását követő 3 napon belül értesülnek. A határozatokat a határozathozatalról készülő jegyzőkönyv tartalmazza. Az elnök a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet elektronikus levél útján küldi meg az egyesület tagjainak.

Verőce, 2023. május 26.

Üdvözlettel:

Fuchs Krisztina Éva

Kínai Képmedicina Magyarországi Egyesülete
Elnöke

2023/1. Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagok!

Tekintettel arra, hogy a Kínai Képmedicina Magyarországi Egyesületének alapszabálya lehetőséget biztosít az Elnökségnek online Közgyűlés összehívására, ezért az Elnökség felkéri az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjait, hogy vegyenek részt a Videókonferenciás ülés keretében megtartott online Közgyűlésünkön. A kötelező Közgyűlési feladatunkon túl, ami a 2022. évi Beszámoló elfogadása lesz , ez a 8. Közgyűlés az eddigi alapozó időszakot követő Megújulás Közgyűlése is lesz!

A közgyűlés időpontja: 2023. május19. 18:00 óra

A közgyűlés helye: Videókonferenciás ülés, (Zoom online felülete)

A közgyűlésen az alábbi tervezett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

 1. 2022. évi számviteli beszámoló elfogadása (1. sz. melléklet)
 2. Elnökválasztás
 3. Elnökség mandátumának meghosszabbítása
 4. Új rövid, közép és hosszú távú egyesületi célok elfogadása
 5. Az egyesület víziójának és küldetésének elfogadása
 6. Az Egyesület, céljainak és tevékenységeinek módosítására tekintettel az Alapszabály módosítása
 7. Döntés az egyesület közhasznú nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosításról

Verőce, 2023.év május hó 04 nap.

Fuchs Krisztina

Kínai Képmedicina Magyarországi Egyesülete